Vytvoříme statistické modely, které Vám výsledek Vaší komunikace prozradí předem

Nástroj BrandScience vyhodnocuje fungování jednotlivých složek komunikace směrem k chování cílové skupiny, povědomí o značce, návštěvě prodejny, akci na internetu i objemu prodejů značky.

  • Vyhodnocení reálnosti (profitových) cílů.
  • Porovnání efektů jednotlivých komunikačních kanálů.
  • Efektivní alokace mediálních investic.
  • Zefektivnění marketingové/ko­munikační strategie.
  • Analýza návratnosti investic do médií.

Demoverze – vyzkoušejte si zjednodušenou verzi nástroje BrandScience a otestujte si efekt změn ve vašem marketingovém plá­nu.

Kontaktujte nás a zdarma zjistěte, jak může ekonometrické modelování pomoci vaší značce
Kontaktujte nás MediaGuru
?
Už jste někdy zkusili tuto kombinaci kláves?