Spotřebitelské výzkumy

  • Snapshots: unikátní online systém k rychlému získávání aktuálních informací o chování, názorech a postojích spotřebitelů
  • f.group: aktuální a živý pohled do názorů cílové skupiny pomocí skupinových diskuzí
  • iFocus: osobní interakce se zákazníkem v reálném čase pomocí internetových blogů a článků
  • Antenna: více než jen monitoring sociálních sítí na internetu; pomáhá pochopit spotřebitelské chování
  • Segmentace: rozdělení spotřebitelů do skupin podle spotřebitelského chováni, potřeb, zájmů, postojů a zvyklostí
Kontaktujte nás a zdarma zjistěte, jak můžeme analýzou chování zákazníků pomoci právě vám
Kontaktujte nás MediaGuru
?
Už jste někdy zkusili tuto kombinaci kláves?